2017 'Ein Reformierter in franziskaner Tradition', in: Die Franziskaner und die Reformation - in Geschichte und Gegenwart. Beiträge auf der Tagung der Johannes-Duns-Skotus-Akademie 26.-29. Oktober 2016, Mönchengladbach: B. Kühlen Verlag 2017, 95-106.

 

2014 (together with the other members of the research group), 'Verkiezing en verwerping bij Johannes Duns Scotus. Een analyse van Ordinatio I 41', Kerk en Theologie 65 (2014), 233-248.

 

2012 The Wall has been broken down. The Israeli-Palestinian Conflict in the Light of Christian Faith and International Law. Jerusalem 2102

 

2012 De muur is afgebroken. Het Israëlisch-Palestijns conflcit in het licht van christelijk geloof en internationaal recht. Culemborg 2012

 

2010 Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, 'John Duns Scotus, On Bigamy. Ordinatio IV distinction 33 q. 1 Latin text and English translation'.

2009 ‘De verborgen kracht van schuldverwerking. Een Bijbels-theologische fundering van herstelgericht pastoraat’, in: Iersel, A.H.M., van en Eerbeek, J.D.E. (red.), Handboek justitiepastoraat. Context, theologie en praktijk van het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat, Budel 2009, 228-242.

 

2008d Vos, A., H. Veldhuis, G. Labooy, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, John Duns Scotus, The possibility of the incarnation. Lectura distinction III question 1, Latin Text and English Translation.

 

2008c N. den Bok, M. Bac, A.J. Beck, K. Bom, E. Dekker, G. Labooy, H. Veldhuis, A. Vos, 'More than just an individual. Scotus’s Concept of Person from the Christological Context of Lectura III 1', in: Franciscan Studies 66 (2008), 169-196.

2008b 'Person zwischen Natur und Gnade. Zu Duns Scotus' Verständnis der Person im Prolog der Ordinatio', in: H. Schneider, M. Schlosser, P. Zahner (Hrsg.), Duns-Scotus-Lesebuch, Mönchengladbach 2008, 221-225.

 

2008a ‘Het evangelie is universeel’. Review of: M.C. Mulder, A. Noordegraaf (red.), Hoop voor Israël. Perspectieven uit handelingen, Zoetermeer 2007, in: Centraal Weekblad, 56 (2008), nr. 39, 5.

 

2007 'Solidarity - How ethnic tendencies of a protestant Israel theology undermine solidarity', in: T. van Teeffelen (ed.), Challenging the Wall. Toward a Pedagogy of Hope, Bethelehem 2007, 45-55.

 

2006 Vragen staat vrij. Gespreksvragen bij het boek ‘Kijk op geloof’, Zoetermeer 2006.

 

2005i A.Vos, H. Veldhuis, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, 'Duns in potency. The Dating of Scotus' Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis, IX, 1-2 and its Concept of Possibility', in: Medioevo Rivista di storia delle filosofia medievale XXX (2005), 41-68.

 

2005g ‘De eerste keus. De hermeneutische betekenis van Duns Scotus’ christologie’, in: A.J. Beck, H. Veldhuis (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 199-221.

 

2005f 'God is liefde. Over de voortbrenging van de Heilige Geest (Lectura I 10, q. 1), in: A.J. Beck, H. Veldhuis (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 173-182.

 

2005e ‘God is in orde. De ethiek van Gods geordineerde en aboslute macht (Ordinatio I 44), in: A.J. Beck, H. Veldhuis (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 163-171.

 

2005d ‘Hoog aangelegd. Duns Scotus’ persoonsbegrip in de Proloog van de Ordinatio’, in: A.J. Beck, H. Veldhuis (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 75-82.

 

2005c A.J. Beck, H. Veldhuis, (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005.

 

2005b Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd, Zoetermeer 2005.

 

2005a ‘Theologie als een vorm van buikspreken. De betekenis van bibliodrama voor de theologie', in: Berichten uit de 7e hemel. 1997-2004. Feestboekje met aantekeningen uit de praktijk van mensen op de speel- en dansvloeren van de kerk , Utrecht 2005, 49-51.

 

2004 ‘Person zwischen Natur und Gnade. Zu Duns Scotus' Verständnis der Person im Prolog der Ordinatio', in: H. Schneider (Hrsg.), Wie beeinflusst die Christusoffenbarung das franziskanische Verständnis der Person? Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie, Bd. 16, Kevelaer 2004, 91-99.

 

2003e Vos A., H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok and A.J. Beck, Duns Scotus on Divine Love: Texts and Commentary on Goodness and Freedom, God and Humans , Ashgate 2003.

 

2003d ‘Moderniteit en motieven voor de menswording. Een eigentijds pleidooi voor verdieping van de incarnatieleer', in: N. den Bok en G. Labooy (red.), Wat God bewoog mens te worden. Gedachten over incarnatie , Zoetermeer 2003, 12-32.

 

2003c ‘Terug achter Paulus, De nieuwe midden-oosten nota van de SoW-kerken', Woord & Dienst , 52 (2003), 12-13.

 

2003b Fr. Broeyer, H.W. de Knijff, H. Veldhuis (red.), D. Chantepie de la Saussaye , Verzameld Werk , Deel 3, Zoetermeer 2003.

 

2003a Review of: Oswald Bayer, Vernunft ist Sprache. Hamanns Metakritik Kants (Spekulation und Erfahrung, Texte und Untersuchungen zum Deutschen Idealismus, Abt. II, Bd. 50), Stuttgart/Bad Canstatt 2002, in: Kerk en Theologie , 54 (2003), 174-175.

 

2002 ‘Gott ist die Liebe. Über die Hervorbringung des Heiligen Geistes bei Johannes Duns Scotus', in: H. Schneider (Hrsg.), Fons Salutatis Trinitatis - Quell des Heils Dreifaltigkeit , (Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie, Band 14), Kevelaer 2002, 101-113.

2000e Fr. Broeyer, H.W. de Knijff, H. Veldhuis (red.), D. Chantepie de la Saussaye , Verzameld Werk , Deel 2, Zoetermeer 2000.

 

2000d ‘Ordained and Absolute Power in Scotus' Ordinatio I 44', in: Vivarium , 38 (2000), No 2, 222-230.

 

2000c ‘Zur hermeneutischen Bedeutung der supralapsarischen Christologie des Johannes Duns Scotus', in: H. Schneider (Hrsg.), Menschwerdung Gottes - Hoffnung des Menschen , (Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie, Band 12), Kevelaer 2000, 81-110.

2000b ‘De hermeneutische betekenis van de supralapsarische christologie van Johannes Duns Scotus', in: Bijdragen , 61 (2000), 152-174.

 

2000a ‘De impuls van Jezus. Het gesprek tussen dogmatici en exegeten', in: In de Waagschaal 29 (2000), 184-187.

 

1999 ‘Het wordt niet beter. Een hermeneutisch commentaar bij Jezus Kyrios van A. van de Beek', in: A. van de Beek e.a., Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert , Kampen 1999, 34-42.

 

1998 Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok und A.J. Beck, ‘Freiheit und Kontingenz in der Ordinatio I 39 des Johannes Duns Scotus', Wissenschaft und Weisheit 61 (1998), 99-136.

1997c Review of: W.J. van Asselt, E. Dekker, (red.), De scholastieke Voetius. Een luisteroefening aan de hand van Voetius' ‘Disputationes selectae' , Zoetermeer 1995, in: Kerk en Theologie , 49 (1998), 77-79.

 

1997b ‘Denken zonder willekeur. Over ‘de roeping van wetenschap en theologie beide'', in: E. Dekker e.a. (red.), Solidair en solide. In gesprek met H.W. de Knijff , Kampen 1997, 118-132.

1997a Fr. Broeyer, H.W. de Knijff, H. Veldhuis (red.), D. Chantepie de la Saussaye , Verzameld Werk, Deel 1, Zoetermeer 1997.

 

1995 Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok en A.J. Beck, Johannes Duns Scotus. Teksten over God en werkelijkheid. Sleutelteksten 17 , Zoetermeer 1995.

 

1995d ‘Duns Scotus' Theory of Synchronic Contingency in Lectura I 39', in: L. Silva (ed.), Via Scoti, Methodologia ad mentem Joannis Duns Scoti , Roma 1995, 571-576 (de daarin voorkomende diagrammen zijn verkeerd afgedrukt en niet meer bruikbaar).

 

1995c ‘De bijbel: passé of present?', in: De bijbel: passé of present? De relevantie van de bijbel in Nederland (toespraken gehouden op de algemene vergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap , 23 september 1995, van R. Bons Strom, H. Veldhuis en D. N. Wouters), Haarlem 1995, 6-1. Ook in: SOW-kerkblad (Culemborg), nov. 1995, en: De kerk roept , 14 november 1995, 6-8.

 

1995b ‘Gezag in vrijheid. De visie op de kerk van D. Chantepie de la Saussaye in de periode van ‘Ernst en Vrede' (1852-1858)', in: J. Vlasblom, J. van der Windt (red.), Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de ‘Ethische Richting' , Zoetermeer 1995, 29-58.

 

1995a ‘Onrustig is ons hart ...', Friesch dagblad , dinsdag 17 januari 1995, 2.

 

1994h Vos, A., H. Veldhuis, A.H. Looman-Graaskamp, E. Dekker and N.W. den Bok, John Duns Scotus. Contingency and Freedom. Lectura I 39 , Dordrecht/Boston 1994.

 

1994g Review of: G. C. den Hertog, Bevrijdende kennis; De ‘leer van de onvrije wil' in de theologie van Hans Joachim Iwand , ‘s-Gravenhage 1989; G. C. den Hertog, Befreiende Erkenntnis; Die Lehre vom unfreien Willen in der Theologie Hans Joachim Iwands (Neukirchener Beiträge zur Systematischen Theologie, Band 16), Neukirchen-Vluyn 1994, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift , 48 (1994), 346-347.

 

1994f E. Dekker, H. Veldhuis, ‘Freedom and Sin: Some Systematic Observations', European Journal of Theology , 3,2 (1994), 153-161.

 

1994e ‘Onrustig is ons hart. Over onrust en verlangen naar God', in: H. Veldhuis (red.), Onrustig is ons hart, Mens-zijn in christelijk perspectief , Zoetermeer 1994, 11-27.

 

1994d ‘Openbaring en werkelijkheid. Over de wetenschappelijkheid en het werkelijkheidsgehalte van de systematische theologie', in: E. Dekker, G. G. de Kruijf, H. Veldhuis (red.), Openbaring en werkelijkheid. Systematische theologie tussen empirische werkelijkheid en christelijke zinervaring , Zoetermeer 1994, 12-26.

 

1994c ‘Stilstaan bij onrust.' Lezing CSFR-zomerconferentie 5 juli 1994, Wapenveld , 44,4 (1994), 126-134.

 

1994b Ein versiegeltes Buch. Der Naturbegriff in der Theologie J. G. Hamanns (1730-1788) , Berlin/New York 1994 (Theologische Bibliothek Töpelmann 65).

 

1994a ‘Het christendom à la carte. Over het ‘vertoog' van Vermeersch', Parodos 38 (1994), 17-24.

 

1993b ‘Wat is het nut?' Over een theologisch proefschrift uit Utrecht' [over en naar aanleiding van: G. van den Brink, Almighty God. A study of the doctrine of divine omnipotence (Kampen 1993)], in: Kontekstueel , 8 (1993), 28-33.

 

1993a E. Dekker, H. Veldhuis, ‘De menselijke vrijheid: Een systematische analyse', Nederlands Theologisch Tijdschrift , 1993 (47), 119-127.

 

1992e Vos, A., H. Veldhuis, A.H. Looman-Graaskamp, E. Dekker en N.W. den Bok, Johannes Duns Scotus. Contingentie en vrijheid. Lectura I 39 , Zoetermeer 1992.

 

1992d ‘Vanuit het midden. Hoofdlijnen van de theologie van Daniël Chantepie de la Saussaye (1818-1874)', Nederlands Theologisch Tijdschrift , 1992 (46), 109-123.

 

1992c ‘Vluchten kan niet meer. Een cultuurtheologische lezing over de vanzelfsprekendheid van God' [Lezing lustrumviering CSFR 2 november 1991], in: De Civitate , 42 (1992), 34-40.

 

1992b ‘Een nieuwe horizon? W. Zijlstra en het functionele denken', Kontekstueel , 5 (1992), 24-30.

 

1992a Review of: M. A. Maurice, S. J. Noorda (red.), De onzekere zekerheid des geloofs. Beschouwingen in het spanningsveld van geloven en denken , Zoetermeer 1991, in: Woord en Dienst , 41 (1992).

 

1991c Review of: R. Veldhuis, A. F. Sanders, H. J. Siebrand (eds.), Belief in God and Intellectual Honesty. Essays dedicated to the memory of Hubertus G. Hubbeling (1925-1986) , Assen/Maastricht 1990; in: Kerk en Theologie , 43 (1991), 262-263.

 

1991b ‘Aardbeien op de avondmaalstafel' Wapenveld , 41 (1991), 101-106.

 

1991a ‘Het is nog maar een jaar geleden; maar waarom ging het ook alweer?', Info over Charta 77 , 9 (1991), 4-8.

 

1990c Een verzegeld boek. Het natuurbegrip in de theologie van J.G. Hamann (1730-1788) , Sliedrecht 1990. diss.

 

1990b ‘Hamanns Naturbegriff in seinen Londoner Schriften und in Beziehung zur Physikotheologie', in: B. Gajek, A. Meier, Johann Georg Hamann und die Krise der Aufklärung , Acta des fünften Internationalen Hamann-Kolloquiums in Münster i.W. (1988), Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris 1990, 99-115.

 

1990a Geen begrip voor de Ander. De kritiek van Emmanuel Levinas op de westerse filosofie, in het bijzonder op het denken van Husserl en Heidegger , Utrecht 1990.

 

1989b Review of: H. A. Krop, De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica , Amsterdam 1987, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift , 43 (1989), 343-344.

 

1989a E. Dekker en H. Veldhuis, ‘Van Calvijn tot Berkhof. Een colloquium tussen Graafland en Berkhof over de verkiezingsleer', Kerk en Theologie , 1989 (41), 131-141.

 

1988 ‘Art Royal du Chevalier de Rosecroix (publié par Fr. Köppen), Erläuterung und Transkription', in: Knoll, R., (Hrsg.), Johann Georg Hamann 1730-1788, Quellen und Forschungen , Bonn 1988, 277-291.

 

1986 Review of: E. Jansen Schoonhoven, Jodendom, Christendom, Verlichting; Johann Georg Hamann en Moses Mendelssohn, een achttiende eeuws dispuut als bijdrage aan hedendaagse discussies , Nijkerk 1985, in: In de Waagschaal , 15 (1986), 352-357.