2014 (together with the other members of the research group), 'Verkiezing en verwerping bij Johannes Duns Scotus. Een analyse van Ordinatio I 41', Kerk en Theologie 65 (2014), 233-248.

 

2010c Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, 'John Duns Scotus, On Bigamy. Ordinatio IV distinction 33 q. 1 Latin text and English translation´.

 

2010b Antonie Vos en Eef Dekker, ‘Modalities in Francis Turrettin. An Essay in Ontology,’ in Maarten Wisse, Marcel Sarot en Willemien Otten (red.), Scholasticism Reformed. In Honour of Willem J. van Asselt, Leiden: Brill 2010.

 

2010a Translated and commented texts of Gomarus, Turrettini, De Moor, in W. J. van Asselt, J. M. Bac en R. T. te Velde (red.), Reformed Thought on Freedom, Grand Rapids: Baker Book House 2010.

 

2008b Vos, A., H. Veldhuis, G. Labooy, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, John Duns Scotus, The possibility of the incarnation. Lectura distinction III question 1, Latin Text and English Translation.

 

2008a N. den Bok, M. Bac, A.J. Beck, K. Bom, E. Dekker, G. Labooy, H. Veldhuis, A. Vos, 'More than just an individual. Scotus’s Concept of Person from the Christological Context of Lectura III 1', in: Franciscan Studies 66 (2008), 169-196.

2005c ‘Vrijheid in meervoud. Over drie verschillende interpretaties van Duns Scotus' theorie van wilsvrijheid', in: H. Veldhuis, A.J. Beck (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 99-110.

 

2005b ‘Gods toelatende wil. Een uitleg bij Ordinatio I 47', in: H. Veldhuis, A.J. Beck (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 153-161.

 

2005a Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, 'Duns in potency. The Dating of Scotus' Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis, IX, 1-2 and its Concept of Possibility', in: Medioevo Rivista di storia delle filosofia medievale XXX (2005), 41-68.

 

2004 'Human Being and the Natural Desire for God: Some Thoughts on the Natural and the Supernatural', in: Marcel Sarot & Wessel Stoker (eds.), Religion and the Good Life, Assen 2004, 267-279.

 

2003 Vos A., H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok and A.J. Beck, Duns Scotus on Divine Love: Texts and Commentary on Goodness and Freedom, God and Humans, Ashgate 2003.

 

2001e Review of: Marsilius van Inghen , Quaestiones super quattuor libros sententiarum , Band I & II, Leiden 2000, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 55 (2001), 163.

 

2001d ‘Godsdienstwijsbegeerte en geschiedenis van de wijsbegeerte', in: W.J. van Asselt e.a. (red.), Wat is Theologie? Oriëntatie op een discipline, Zoetermeer 2001, 51-59.

 

2001c ‘An Oecumenical Debate between Reformation and Counter-reformation', in: Reformation and Scholasticism (2001a), 141-154.

 

2001b E. Dekker, Willem J. van Asselt, ‘Introduction: Reformation and Scholasticism', in: Reformation and Scholasticism (2001a), 11-43.

 

2001a E. Dekker, W.J. van Asselt (eds.), Reformation and Scholasticism: An Oecumenical Enterprise , Texts and Studies in Reformation and Post-Reformation Thought, Grand Rapids 2001.

 

2000i E. Dekker, David Basinger and William Hasker (eds.), Middle Knowledge: Theory and Practice. An Anthology on Middle Knowledge, Contributions to Philosophical Theology 4, Berlin/ New York 2000.

 

2000h E. Dekker, Marcel Sarot (red.), Christelijk geloof en rationaliteit, Zoetermeer 2000.

 

2000g ‘Bellarmine', ‘Molinism', in: Trevor Hart (ed.), Dictionary of Historical Theology, Grand Rapids/Carlisle 2000, 62-63, 374-376.

 

2000f E. Dekker, W.J. van Asselt, ‘Scholasticism, Medieval', in: Trevor Hart (ed.), Dictionary of Historical Theology , Grand Rapids/Carlisle 2000, 509-512.

 

2000e ‘The Theory of Divine Permission According to Scotus' Ordinatio I 47', in: Vivarium 38 (2000), 231-242.

 

2000d ‘God and Contingency in Scotus and Scotists', in: Ingolf Dalferth, Philipp Stoellger (eds.), Vernunft, Kontingenz und Gott , Tübingen 2000, 59-72.

 

2000c ‘Gottes zulassender Wille', in Herbert Schneider (Hrsg.), Johannes Duns Scotus. Seine Spiritualitaet und Ethik , Veröffentlichungen der Johannes Duns Skotus Akademie Mönchengladbach), Kevelaer 2000, 50-62.

 

2000b E. Dekker, Marcel Sarot, ‘Iets dat in fatsoenlijke families niet voorkomt? Inleiding op een discussie over de rationaliteit van christelijk geloof', in: Eef Dekker en Marcel Sarot (red.), Christelijk geloof en rationaliteit, Zoetermeer 2000, 9-20.

 

2000a Middle Knowledge, Studies in Philosophical Theology 20, Leuven 2000.

1999g Review of: John Marenbon, Medieval Philosophy , London 1998 , in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53 (1999), 345,346.

 

1999f Review of: J Hoitenga Jr. Dewey, John Calvin and the Will: A Critique and Corrective, Grand Rapids 1997 , in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53 (1999), 326,327.

 

1999e Review of: G. van den Brink, Oriëntatie in de filosofie II (Theologie in reformatorisch perspectief 7b), Zoetermeer 1997, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53 (1999), 169.

 

1999d E. Dekker, F.W.A. Brom, Theologica. Een inleiding in logica voor theologen en andere belangstellenden , Utrecht 1999 (Internal Publication University of Utrecht).

 

1999c ‘Explanatory Priority and Independence: on an Argument against Middle Knowledge', in Sophia 38,2 (1999), 1-14.

 

1999b ‘Theologische en filosofische vrijheid in de vroege zeventiende eeuw', in E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. Velema (red.), Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw, Nederlandse Begripsgeschiedenis 2, Amsterdam 1999, 53-69.

 

1999a ‘"You Know When I Sit Down and When I Rise Up". The Omniscience of God', in: G. van den Brink, M. Sarot (Eds.), Understanding the attributes of God, Contributions to Philosophical Theology 1, Berlin/ New York 1999, 161-178. [Engelse vertaling en bewerking van 1995b].

 

1998g Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok und A.J. Beck, ‘Freiheit und Kontingenz in der Ordinatio I 39 des Johannes Duns Scotus', Wissenschaft und Weisheit 61 (1998), 99-136.

1998f Review of: C. Graafland, Van Calvijn tot Comrie III , Zoetermeer 1996, in: Kerk en Theologie 49 (1998), 257-258.

 

1998e Review of: T.H.M. Akerboom, Vrije wil en/of genade. Een theologie-historisch onderzoek naar het dispuut tussen Erasmus en Luther over de (on)vrijheid van het menselijke willen , s.l. 1995, in: NAKG 78 (1998), 271-273.

 

1998d Review of: A. van Egmond & D. van Keulen (Eds.), Freedom (studies in reformed theology 1), Baarn 1996, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 52 (1998), 71-72.

 

1998c ‘Allwissenheit', in Die Religion in Geschichte und Gegenwart , 4e Auflage, Bd. I, 323-324.

 

1998b ‘Does Duns Scotus Need Molina? On Divine Foreknowledge and Co-causality', in E.P. Bos (ed.), John Duns Scotus (1265/6-1308). Renewal of Philosophy. Acts of the Third Symposium Organized by the Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum (May 23 and 24, 1996) , Elementa vol. 72, Amsterdam/Atlanta 1998, 101-111.

 

1998a ‘Scotus's Freedom of the Will Revisited', in: E.P. Bos (ed.), John Duns Scotus (1265/6-1308). Renewal of Philosophy. Acts of the Third Symposium Organized by the Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum (May 23 and 24, 1996) , Elementa vol. 72, Amsterdam/Atlanta 1998, 113-121.

 

1997c Review of: Colin E. Gunton, (ed.), God and Freedom: Essays in Historical and Systematic Theology , Edinburgh 1995, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 51 (1997), 341-342 .

1997b E. Dekker, M.C. Batenburg en D.H.J. Steenks (red.), Solidair en solide. In gesprek met H.W. de Knijff , Kampen 1997.

 

1997a ‘De les der geschiedenis: een middeleeuws mensbeeld', in: E. Dekker, M.C. Batenburg, D.H.J. Steenks e.a. (red.), Solidair en solide. In gesprek met H.W. de Knijff , Kampen 1997, 57-67.

 

1996d Review of: Jonathan L. Kvanvig, The Problem of Hell , New York/Oxford, 1993 and: Nigel M. de S. Cameron (ed.), Universalism and the Doctrine of Hell , Papers Presented at the Fourth Edinburgh Conference of Christian Dogmatics (1991), Carlisle U.K./Grand Rapids U.S.A. 1993 , in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 50 (1996), 259-261.

 

1996c Review of: G. van den Brink, Oriëntatie in de filosofie I (Theologie in reformatorisch perspectief 7a), Zoetermeer 1994, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 50 (1996), 173.

 

1996b E. Dekker, J. Knoop en C.M.L. Verdegaal (eds.), The Auction Catalogue of the Library of F. Gomarus. A Facsimile Edition with an Introduction and Indexes , Catalogi Redivivi 10 (gen. ed. R. Breugelmans), ‘t Goy-Houten 1996.

 

1996a ‘Was Arminius a Molinist?', The Sixteenth Century Journal 27 (1996), 337-352.

 

1995k Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok en A.J. Beck, Johannes Duns Scotus. Teksten over God en werkelijkheid. Sleutelteksten 17 , Zoetermeer 1995.

 

1995j Review of: A. van der Dussen, De vrije keus? De spanning tussen vrijheid en rede in de revival-theologie van Charles Grandison Finney (1792-1875) , Zoetermeer 1993, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 49 (1995), 338.

 

1995i Review of: Jan Bonda, Het ene doel van God; een antwoord op de leer van de eeuwige straf , Baarn 1993, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 49 (1995), 82.

 

1995h Review of: W. Stoker, Is vragen naar zin vragen naar God? , Zoetermeer 1993, in: Kerk en Theologie 46 (1995), 73-74.

 

1995g ‘The Reception of Scotus' theory of contingency in Molina and Suárez', in: Leonardo Sileo (Ed.), Via Scoti: Methodologica ad mentem Joannis Duns Scoti. Atti del Congresso Scotistico Internazionale , Roma 1995, 445-454 [bewerkte tekst van een lezing gehouden op het Scotus-congres, 9-11 maart 1993 te Rome.]

 

1995f ‘Die ‘t heden kent, de toekomst overziet. Over de alwetendheid van God', in: G. van den Brink, M. Sarot (red.), Hoe is uw Naam? Opstellen over de eigenschappen van God , Kampen 1995, 162-183.

 

1995e ‘Uitleg bij Voetius' syllogistiek', in: De scholastieke Voetius (1995a), 161-166.

 

1995d E. Dekker, W.J. van Asselt, Vertaling van een disputatie ‘De merito Christi', in: De scholastieke Voetius (1995a), 86-105.

 

1995c E. Dekker, A.J. Beck, ‘Gods kennis en wil', in: De scholastieke Voetius (1995a), 43-54.

 

1995b E. Dekker, W.J. van Asselt, ‘Inleiding: Rondom Voetius' Disputationes Selectae ', in: De scholastieke Voetius (1995a), 1-33.

 

1995a E. Dekker, W.J. van Asselt (red.), De scholastieke Voetius , Een luisteroefening aan de hand van Voetius' Disputationes Selectae, Zoetermeer 1995.

 

1994f Vos, A., H. Veldhuis, A.H. Looman-Graaskamp, E. Dekker and N.W. den Bok, John Duns Scotus. Contingency and Freedom. Lectura I 39, Dordrecht/Boston 1994.

 

1994e ‘Vrijheid en gebondenheid', in H. Veldhuis (red.), Onrustig is ons hart... Mens-zijn in christelijk perspectief , Zoetermeer 1994, 28-43.

 

1994d E. Dekker, G.G. de Kruijf en H. Veldhuis (red.), Openbaring en werkelijkheid. Systematische theologie tussen empirische werkelijkheid en christelijke zinervaring , Zoetermeer 1994.

 

1994c E. Dekker, H. Veldhuis, ‘Freedom and Sin. Some Systematic Observations', European Journal of Theology 3 (1994), 153-161. [bewerking van publicatie 1993b].

 

1994b ‘De "noodzakelijkheid" van het verleden', in: Jean Paul van Bendegem, Gustaaf C. Cornelis (red.), ‘Iedereen die niet denkt zoals ik, volge mij'. Acta 16e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag , Brussel 1994, 95-100 [tekst van een lezing gehouden op de Nederlands-Vlaamse filosofiedag, 15 oktober 1994].

 

1994a E. Dekker, N.W. den Bok, ‘Eeuwigheid, tijd en alwetendheid. Een antwoord aan Marcel Sarot', Nederlands Theologisch Tijdschrift 48 (1994), 216-229.

 

1993g Review of: R.A. Muller, God, Creation and Providence in the Thought of Jacob Arminius , Grand Rapids 1991, in: Kerk en Theologie 44 (1993), 169-171.

 

1993f Review of: Gijsbert van den Brink, Luco J. van den Brom en Marcel Sarot (eds.), Christian Faith and Philosophical Theology , Kampen 1992, in: Wapenveld 43 (1993), 125-126.

 

1993e Review of: Vincent Brümmer, Wijsgerige theologie in beweging , Gijsbert van den Brink, Luco J. van den Brom en Marcel Sarot (red.), Utrecht 1992, in: Wapenveld 43 (1993), 122-123.

 

1993d ‘Duns Scotus over absolute en geordineerde macht', in W. van Dooren, T. Hoff (red.), Aktueel filosoferen , Delft 1993, 119-123 (Filosofische Reeks 40) [tekst van een lezing gehouden op de Nederlands-Vlaamse filosofiedag, 1 oktober 1993].

 

1993c ‘Jacobus Arminius and his Logic. Analysis of a Letter', Journal of Theological Studies 44 (1993), 118-142.

 

1993b E. Dekker, H. Veldhuis, ‘De menselijke vrijheid. Een systematische analyse', Nederlands Theologisch Tijdschrift 47 (1993), 119-127.

 

1993a Rijker dan Midas. Vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) , Zoetermeer 1993, diss.

 

1992 Vos, A., H. Veldhuis, A.H. Looman-Graaskamp, E. Dekker en N.W. den Bok, Johannes Duns Scotus. Contingentie en vrijheid. Lectura I 39 , Zoetermeer 1992.

 

1991 ‘Wilsvrijheid volgens Coornhert in het traditie-historische licht van de scholastiek. Een kleine dieptepeiling', Nederlands Theologisch Tijdschrift 45 (1991), 107-119.

 

1990 E. Dekker, H. Veldhuis, ‘Van Calvijn tot Berkhof. Een colloquium tussen Graafland en Berkhof over de verkiezingsleer', Kerk en Theologie 41 (1990), 131-141.

 

1988b Review of: W. van ‘t Spijker (red.), Teksten uit de Institutie , ‘s-Gravenhage 1987, in: Kerk en Theologie 39 (1988), 269-270.

 

1988a E. Dekker, A. Vos, C. van der Zwaard en A.H. Looman-Graaskamp (red.), Ongehoord. Uit de nalatenschap van W.E. Verdonk (1928-1986) , ‘s-Gravenhage 1988.