2014c (together with the other members of the research group), 'Verkiezing en verwerping bij Johannes Duns Scotus. Een analyse van Ordinatio I 41', Kerk en Theologie 65 (2014), 233-248.

 

2014b ‘Geloof dat ertoe doet’ (recensie van Maarten Wisse, Zo zou je kunnen geloven), De Reformatie 89 (2013/2014), 258-259.

 

2014a ‘Niet van gisteren: Gods Woord in het heden’, De Reformatie 89 (2013/2014), 158-160.

 

2013b Recensie van Robert B. Price, Letters of the Divine Word: The Perfections of God in Karl Barth’s Church Dogmatics. T&T Clark Studies in Systematic Theology, vol. 9. London – New York: T&T Clark, 2011, in Zeitschrift für Dialektische Theologie (29/1, 128-130).

 

2013a The Doctrine of God in Reformed Orthodoxy, Karl Barth, and the Utrecht School: A Study in Method and Content, Studies in Reformed Theology vol. 25, Brill, Leiden, 2013.

 

2012a ‘Eloquent Silence: The Doctrine of God in the Synopsis of Purer Theology', Church History and Religious Culture, vol. 92.2 (2012), 581-608.

 

2012b ‘De diepten van God’, De Reformatie 88 (2012/2013), 130-132.

 

2012c 'Tasten naar God?’ (meditatie), Nader Bekeken 19 (2012), 174-176.

 

2011 ‘ “Soberly and Skillfully”: John Calvin and Jerome Zanchi as Proponents of Reformed Doctrine,’ Church History and Religious Culture, vol. 91.1-2 (2011), 59-71.

 

2010a Redacteur en auteur, met Willem J. van Asselt and J. Martin Bac: Reformed Thought on Freedom: The Concept of Free Choice in the History of Early-Modern Reformed Theology. Texts and Studies in Reformation and Post-Reformation Thought (Grand Rapids: Baker Academic, 2010).

 

2010b Paths Beyond Tracing Out: The Connection of Method and Content in the Doctrine of God, Examined in Reformed Orthodoxy, Karl Barth, and the Utrecht School (Delft: Eburon, 2010).

 

2008 ‘Geloof op zoek naar inzicht: Johann Heinrich Heidegger (1632-1698) over de verhouding van geloof en denken,’ in: A. Baars et al. (eds.), Charis. Opstellen aangeboden aan prof.dr. J.W. Maris (Heerenveen: Groen, 2008), 242-253.